Reijo in dating sait

The third case study is about the meanings of the places where the churches and fortifications were located during the Middle Ages and the 16 th century.

The results of the research reveal that these places, together with their buildings, were employed as tools for their builders to communicate with the local inhabitants and people travelling through the region.

Ihmisen toiminnan vaikutuksien ja erilaisten toimintamahdollisuuksien tarkastelun kautta päädyin miettimään merkityksiin liittyviä asioita.

Lomittain tämän kanssa aloin pohtia arvoja ja niiden vaikutusta ihmisen toimintaan.

In addition, the places where the churches were located, together with their buildings, indicated that the community was organised and connected to the European Catholic culture.

The fourth case study concerns preservation of landscapes produced by past human activities.

Samalla pohdin menneisyyden maiseman tutkimista ja arkeologiaa ymmärtääkseni niiden välistä suhdetta.Lopulta tulokset on koostettu jatkotutkimuksessa yhteen. Työ on edennyt seitsemän artikkelin ja niihin liittyvien tutkimusten kautta.Artikkelit Erätaloudesta nyky-yhteiskuntaan Kalevi Rikkisen ja Pirkko Suihkosen kanssa vuodelta 1999 ja Human touch, natural processes.The second case study concerns the coastal people and communities of the Baltic Sea during the Middle Ages.The study shows that the Baltic Sea connected people more than separated them.

Leave a Reply